Poliklinikk

Ved poliklinikken utføres  de første undersøkelsene av et sykt eller skadet dyr. Vi foretar en generell klinisk undersøkelse med måling av temperatur, sjekk av slimhinner og lymfeknuter, bukpalpasjon og lytting på hjerte og lunger. Videre undersøkes øyne og ører samt hud og hårlag.

Poliklinikk

Problemer som ørebetennelser, kløe, oppkast, diaré, haltheter, respirasjonsproblemer, rennende øyne, kloskader og bittsår  er eksempler på noe av det vi ofte undersøker ved poliklinikken.

For å kunne stille riktig diagnose må vi ofte videreutrede dyret og foreta analyse av blodprøver, ultralydundersøkelse eller røntgen. Dette er verdifulle diagnostiske hjelpemidler for å finne årsaken til sykdom. I noen tilfeller vil også kirurgi være en del av en videre utredning.

Årlige helsekontroller og vaksinasjoner utføres også ved poliklinikken.