Kirurgi

I vårt nye operasjonsrom har vi valgt å kun ha det nødvendige utstyr for å holde området så rent og sterilt som mulig. Ved klinikken har vi moderne utstyr for gassanestesi og overvåking.

Vi kan tilby et bredt spekter av kirurgisk behandling  og flere av våre veterinærer har etterutdanning innen kirurgi. Vi har eget operasjonsmikroskop og tilbyr mikrokirurgi på øyet og adnexa.

Kirurgi hos Tu dyreklinikk

Det legges stor vekt på sikkerhet for pasienten og alle kirurgiske pasienter undersøkes grundig før de legges i narkose. I tillegg blir pasientene overvåket under inngrepet av egen assistent eller dyrepleier og overvåkingsutstyr.

Det føres egen operasjonsjournal for alle inngrep som utføres i gassnarkose.

Kirurgiske inngrep vi utfører er:

  • Sterilisering av hund/katt/ilder
  • Tumorkirurgi
  • Bein- og leddkirurgi
  • Keisersnitt
  • Øyekirurgi
  • Ørekirurgi
  • Kirurgi i øvre luftveier
  • Amputasjoner

Vi ønsker å beholde dyret hos oss til det er våkent, så sant det er mulig. I vårt oppstallingsrom følges dyret opp av egen assistent eller dyrepleier.