Inseminering

Vi har lang erfaring og kan vise til gode resultater når det gjelder kunstig sædoverføring hos hund. Vi inseminerer også med sæd importert fra utlandet eller sendt fra andre steder i Norge.

Tu dyreklinikk tilbyr inseminering der naturlig paring ikke kan gjennomføres

Naturlig paring er selvfølgelig det mest ønskelige innen hundeavlen, men i noen tilfeller kan dette være vanskelig å få gjennomført. Det er da mulighet for å inseminere.

Tispa blir alltid brunstkontrollert med utstryk fra skjede. Det vurderes da riktig tidspunkt for inseminering. Vi anbefaler minst to insemineringer , eventuelt flere dersom det viser seg at tispa synes å ha en lang brunstperiode.

Hannhunden tappes og kvaliteten på sæden sjekkes alltid i mikroskop før innleggelse i tispa. Dersom alt ser normalt ut legges sæden inn ved hjelp av spesielle inseminerings-instrumenter. Vi har da mulighet til å deponere sæden intrauterint (i livmoren).