Indremedisin

Når et dyr blir sykt, er det ikke alltid at diagnosen er like lett å stille. Indremedisinske utredninger ville vært mye enklere dersom man kunne prate med pasienten og få svar på viktige diagnostiske spørsmål. Dyrene gir uttrykk for ubehag og smerte, men selve sykehistorien om når problemene startet, hvordan dyret oppfører seg hjemme, mat- og drikkelyst, avføringsvaner med mer må vi få fra eier.

Vi trenger din hjelp for å stille riktig diagnose

En indremedisinsk utredning starter med en utfyllende sykehistorie og en grundig klinisk gjennomgang av pasienten. Vi ser på dyrets allmentilstand,  måler temperatur, ser på slimhinner, kjenner på lymfeknuter, palperer buk, lytter på hjerte og lunger og vurderer hud og hårlag.

Blodprøvetaking

I mange tilfeller vil det være nødvendig å ta ut blodprøver, samt benytte diagnostiske hjelpemidler som ultralyd, røntgen, EKG og blodtrykksmåling for å kunne stille riktig diagnose. Vi lar eier følge dyret gjennom de ulike undersøkelser, da dette får dyret til å føle seg tryggere, samt at vi ønsker å ha en dialog med eier gjennom utredningen. Vi tar ikke flere prøver enn det som er nødvendig for å stille en diagnose, og vil hele tiden informere eier om eventuelle merkostnader.