Hund

Ved Tu dyreklinikk behandler vi ca 10 000 pasienter hvert år. Ca. 78% av disse pasientene er hunder. Det kan ofte være en utfordring å i det ene øyeblikket ha en hund av rase Pomeranian på 2 kg voksenvekt til behandling, og i neste konsultasjon møte en Grand danois på 80 kg. Selv om begge er hunder, er rase, kroppsbygning og vekt faktorer som spiller en vesentlig rolle for hvilke lidelser hundene kan få.

Tu dyreklinikk kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om hund og hundehold

Våre veterinærer vil hele tiden gjøre sitt ytterste for å ha oversikt over kjente lidelser i de ulike hunderaser.  Mange lidelser vil alle hunderaser og blandingsraser kunne få uavhengig av størrelse og eksteriør. Vi ønsker å stille en riktig diagnose så raskt det lar seg gjøre, og vil av den grunn kunne sette igang riktig behandling.

For å nå målet vårt som er friske dyr og fornøyde kunder, vil vi hele tiden informere deg som eier om de prøver som eventuelt må tas for å stille en sikker diagnose. Hunden er kjent for å være menneskets beste venn og vi mener den fortjener den beste omsorg.