Før operasjon

Følgende generelle retningslinjer bør tas til etterretning dersom ditt kjæledyr skal opereres.

  • Dersom du har fått reservert time til operasjon bør ikke dyret få mat og bare begrensede mengder vann denne dagen.
  • Kanin og gnagere må IKKE fastes. Disse kan få tilgang på mat som normalt.
  • Hunder bør ha fått en lengre luftetur før operasjonen.
  • Dyrene bør være rene når de innleveres for operasjon.

Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

Før operasjon